tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
when not knowing makes you upset
when the lack of knoweldge leads to malcontent
viết bởi gear 24 Tháng mười, 2004