tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An old term used to describe the anus
my nockhole is burning after that curry! fetch me an icecube!
viết bởi ninja09 08 Tháng mười hai, 2009

Words related to nockhole

nochole nock hole nokchole nokhole nuckhole