tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
retarded/ghetto way of saying "nothing"
dumb*** 1"hay mahn, wut be goin on mahnnn?"
dumb*** 2 "nofink"
viết bởi ProNoob 26 Tháng mười một, 2012