tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a person who has no frags
his alias
Nofrag or Agent~bi66er
viết bởi Hiskatju 07 Tháng chín, 2003