tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
big old negative bastard
Shut up Nohja
viết bởi Butters 09 Tháng hai, 2004