tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
lickerer of the balls
as in licking the balls
viết bởi nioch 09 Tháng tám, 2003