tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a small desperate pited fellow who has no fuccin game watsoever.. and likes to stare at horse's g00000dds..
"hey horse, do you like me??" -noidhow

"fuck no!!.. git off me bitch!" -horse
viết bởi noidhowlicksmetchkhausballz 27 Tháng chín, 2004