tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
8.
What is better than two chicks with guns?
Noir is an awesome anime series.
viết bởi DVD-9 01 Tháng mười một, 2003