tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
something that is so wonderfully delicious
You are so nomerful i just want to eat you up.
viết bởi LusiaFreng 20 Tháng mười, 2010