tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a nonse
rr no knifes fs hurry up u noncicooler
viết bởi Wu 16 Tháng bảy, 2003