Top Definition
refusal to conform to an established creed, rule, or practice.
My parents believe in nonconformity; my brothers and I have no curfew.
viết bởi Morgan Tierney 31 Tháng mười, 2006
Not conforming. Usually done in large groups therefore it isn't really non-conformity, it is conformity. Kinda' like anarchy.
Conforming kid: 'Lets do this thing that everyone else that we talk to does.'
Non-conforming kid: 'Lets go do this thing that only other non-corming kids do.'

Make since? I'm not ranting about kids that conform or try not to conform, but I'm just saying non-conformity can never be established.. EVER!
viết bởi Forgetfulkid.North of the Equator 20 Tháng một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×