tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
derogatory, describing something in a negative way
That tee shot was the noodah; She's the noodah
viết bởi Peter 14 Tháng một, 2003
 
2.
In translation from russian desrcribes either surprise, dismissvnes, or admiration
Noo da! Priam taki.
viết bởi anton 05 Tháng năm, 2004