tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
derogatory, describing something in a negative way
That tee shot was the noodah; She's the noodah
viết bởi Peter 14 Tháng một, 2003
4 1
 
2.
In translation from russian desrcribes either surprise, dismissvnes, or admiration
Noo da! Priam taki.
viết bởi anton 05 Tháng năm, 2004
1 2