tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
small blonde english person that bounces about this dull world! aka me
Noodl says Rarg!
viết bởi Hah 11 Tháng sáu, 2004