Top Definition
the act of getting it on, making whoopie, doing the horizontal boogie or simply fucking
"I got me some damn good hot-ass nookie last night"
viết bởi btezra 24 Tháng mười, 2002
Something you get from someone that is sexual or loving in nature.
This word is slang for an ACTION not a body part.
Sugar, action, hooking up, kissing, hugging, sexual activity, etc..
"I'm going home to get some nookie from my girl/boyfriend tonight."
viết bởi Tree 11 Tháng chín, 2003
what fred durst did it all for
"I DID IT ALL FOR THE NOOKIE, YEAH I DID IT ALL FOR THE NOOKIE, YEAH I DID IT ALL FOR THE NOOKIE, YEAH I DID IT ALL FOR THE NOOKIE, YEAH I DID IT ALL FOR THE NOOKIE, YEAH I DID IT ALL FOR THE NOOKIE, YEAH I DID IT ALL FOR THE NOOKIE, YEAH I DID IT ALL FOR THE NOOKIE, YEAH I DID IT ALL FOR THE NOOKIE, YEAH I DID IT ALL FOR THE NOOKIE, YEAH I DID IT ALL FOR THE NOOKIE, YEAH I DID IT ALL FOR THE NOOKIE, YEAH I DID IT ALL FOR THE NOOKIE, YEAH"
viết bởi nigracock 04 Tháng tư, 2010
Gettin' some,making out, having sex, anything sexually related.
Josh is playing hookie for the nookie.
viết bởi Shelby 10 Tháng mười hai, 2004
Nookie - A slang for Sexual Intercourse.
"I did it all for the Nookie." -Limp Bizkit

"I had one Hell of a Nookie last night."
viết bởi YasOrNas 08 Tháng tư, 2015
a term for any kind of sexual activity
you asshole! You're not getting any nookie tonight!
viết bởi charlie 18 Tháng ba, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×