tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
The inability to poop, aka constipation
'I haven't pooped in two days, I think I have nopooitis'
viết bởi mandsandadam 18 Tháng tư, 2014