tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the coolest person ever
i am norcarba. i rule.
viết bởi norcarba 16 Tháng mười một, 2003