tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
norse-sounding word for dimwit
"ya norgin... y're drivin' all over the road!"
viết bởi Slipp'ry James 31 Tháng một, 2006

Words related to norgin

corgi dimwit idiot moron noisy nut nutcase play puppy snoring