tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A gay person from Canada.
I wish i could be as gay as northendninja.
viết bởi -Llama 09 Tháng bảy, 2004