tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
this is a way to say 'no'
-Did you clean up your room?
"nossum"
viết bởi Ericka 30 Tháng mười một, 2004