tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When a girl won't have sex.
This girl was not putting out, so we couldn't have sex.
viết bởi JohnnyBoySaing 12 Tháng chín, 2013