tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Racist.
I'm not racist, but all black people should go back to Kenya.
viết bởi rgkmnjk 18 Tháng chín, 2010

Words related to not racist

racist nigger black cool no imus
 
2.
When a man wishes to fucking kill you, your fucking family, your fucking dog, your fucking neighbors, their fucking cat... and onward.
Marc Hart
viết bởi Jeff Defacto 15 Tháng tư, 2004