tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
Nothing is "Good", its merely "Not so bad"
How are you?
Not so bad, just won the lotto!
viết bởi EMBRYO 05 Tháng mười một, 2013