nothing nice to say.. the best online comic!
nn2s was gone.... it back? what? really!
viết bởi oifoundedoi 12 Tháng tám, 2005
Top Definition
The world's FIRST online punk comic! Creator, Mitch, is very attractive. Abbrev.: NN2S
"Dude, those NN2S-ers are all 1337 punx0rs!"
viết bởi :D 31 Tháng năm, 2003
RIP nn2s
Mitch shut it down. Now where are we supposed to go?
viết bởi nn2ser 27 Tháng tám, 2003
NN2S was the greatest, it will be missed.
holy shit, nothing nice to say is gone!
viết bởi A Fan 18 Tháng mười, 2003
The hangout of the user JelloTheFerret.
"Damn, Jellotheferret is the most popular boardie on the board, and hes humble too!"
viết bởi Not Jello. 09 Tháng bảy, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×