tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A way to make fun of Notre Dame
"My favorite football team is Notre Dame"
"You mean Notre Lame?"
-silence
viết bởi ajbomb 07 Tháng một, 2014