tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
A person who is not norwegian
"Hey is that person from Norway?"
"Nah, he's notwegian"
viết bởi Cheznips 19 Tháng mười hai, 2013