tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To describe very curly hair
The man had nousarkits
viết bởi Lydia Macdougall 03 Tháng mười, 2003