tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
the act of learning as a novice.
His novitiation at the workshop proved to be useful.
viết bởi uttam maharjan 17 Tháng năm, 2011