Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A misspelling of no one
Hey man, don't nowon wanna be yo friend.
viết bởi Fred-Bear 18 Tháng mười, 2010
0 0