tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Brains, intelligence, common sense (similar to nouse - 1)
He hasn't got the nowse to stay out of trouble
viết bởi gbflit 10 Tháng một, 2014