tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Nucleictic , adj. Describing or converting actions within the nucleus.nucleus nucleolus
The nucleus is converting the protons and neutrons nucleictic.
viết bởi John Selby 07 Tháng mười một, 2006