tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
gettin' some; the act of having sex ;)
Jaquita: OKAY MOM! Gettin' summa dat nudy crunch!!

Mom: What? I ain't got no cereal!
viết bởi ShidaBoo & Reeka 11 Tháng hai, 2009