tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
(n.) - the most jewish name on the planet, often referring to short prepubescent children.
Man, that kid is such a nussdorf. HES SO JEWISH.
viết bởi Yao Tong-Li 18 Tháng sáu, 2010