tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
to "jack" or steal something.
you like my new jacket? i nussied it from my sister this morning.
viết bởi cashmoneybarbie 14 Tháng mười hai, 2010