tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Your nut cluster is your ball sack.
My Nut Cluster itches/
viết bởi Andy Olson 01 Tháng ba, 2008
 
2.
A herd of Dugong
someone should really edit wikipedia, nutcluster is said to be a heard of dugong
viết bởi slutty mc gangbang 03 Tháng mười hai, 2010