tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Saggy testicles that hang over the anus when laying down.
Man, last night I farted so hard, I blew off my nut covers.
viết bởi ksuarez1 23 Tháng tám, 2006