tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a playful game among peers where one tries to pop another in the nuts
NUT TAG!! You're It
viết bởi swil 27 Tháng hai, 2003