tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
One whose fuckstock has become assprone.
Your fuckstock is assprone, nutcocker.
viết bởi Laika 30 Tháng mười hai, 2003
 
2.
One whose motorcycle is mud
Your nutcocker is motorcycle prone.
viết bởi bride of goatse 04 Tháng tư, 2004