tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
a feeling of utterly carelessness.
I do not give a nutcrap.
viết bởi HmightyN 04 Tháng hai, 2011