Top Definition
The motion of rubbing ones nuts in a circular motion in order to achieve a sense of relief or sexual pleasure.
example 1:
liam: wot the hell are you doing?
aaron: giving them a nutrub, they're itchy.

example 2:
aaron: im bored.
liam: im not, im giving my self a nutrub, its great.
viết bởi Aaron Payne 22 Tháng mười hai, 2006
when a teacher rubs his genetialia all over your back... it is not arousing and just not cool.
"Nut Rub. I mean Mr. S can I have some help on the computers!"
viết bởi Samantha 27 Tháng một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×