tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A retard that acts like a dickhead.
Peter is a nuttard for getting drunk everyday and irritating everybody.
viết bởi Jack Sz. 08 Tháng sáu, 2005