nvm
Nevermind

I recommend that you use nvm instead of "nm".
Guy: So, what do you think of my pic?
Girl: Oh wait, brb phone.
Guy: ok
Girl: nvm, Mom got the phone.
viết bởi SilverCrescent 01 Tháng sáu, 2005
Nvm
You were too stupid to understand what I was talking about so I gave up
👱click on go
👵where is that
👱Nvm
viết bởi mema962 09 Tháng ba, 2015
nvm
michael: john what do you want to do today?

john: play with barbie

michael: what?!

john: nvm
what?! nvm
viết bởi nemesus.cz 11 Tháng bảy, 2016
Nvm
You were too stupid to understand what I was talking about so I gave up
👱click on go
👵where is that
👱Nvm
viết bởi mema962 09 Tháng ba, 2015
nvm
NVM is the Latin letters of NUM or Numa Pomponia from which the word numismatics originates.
NVM you are good with that girl.
viết bởi MVR 18 Tháng mười một, 2007
nvm
not very much

another word to use instead is nm which is not much
Guy-"do you like my new shoes"
Girl-"nvm"
viết bởi Sprinkles123 06 Tháng mười một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×