tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
his name is nyasper wong. look guys its the nyellow building and my names nyasper. ROAARRRR.
that kid japser is a gay
viết bởi Anonymous 19 Tháng tám, 2003