tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
To devour something in a rapid manner; to eat something quickly
"I was so hungry, I nyaumed that sandwhich hella fast."
"MMmmmm frozen yogurt....nyaum nyaum nyaum!!!!!"
viết bởi leftovercracker 04 Tháng mười, 2009

Words related to nyaum

devour eat fast naum nyam