tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Way of saying "nigga" on The Boondocks. also used in regular settings.
You are one stupid nyukka.
viết bởi JK47. 14 Tháng tám, 2007
 
2.
A bastardization of "nigga", but said in a sharper tone.
Yous mah numba won nyukka.

Sup mah nyukka.
viết bởi Turbo 08 Tháng chín, 2003
 
3.
A way of saying "nigga", originating from the Boondocks.
"Wuss good nyukka, wuss really goood?"
viết bởi DiLLeeYY 26 Tháng năm, 2009