Top Definition
Way of saying "nigga" on The Boondocks. also used in regular settings.
You are one stupid nyukka.
#boondocks #nigga #nyukka #nyukkah #nukka fukka #nig
viết bởi JK47. 14 Tháng tám, 2007
A bastardization of "nigga", but said in a sharper tone.
Yous mah numba won nyukka.

Sup mah nyukka.
viết bởi Turbo 08 Tháng chín, 2003
A way of saying "nigga", originating from the Boondocks.
"Wuss good nyukka, wuss really goood?"
#boondocks #black #nigga #nigger #haha
viết bởi DiLLeeYY 26 Tháng năm, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×