Top Definition
Way of saying "nigga" on The Boondocks. also used in regular settings.
You are one stupid nyukka.
viết bởi JK47. 14 Tháng tám, 2007
A bastardization of "nigga", but said in a sharper tone.
Yous mah numba won nyukka.

Sup mah nyukka.
viết bởi Turbo 08 Tháng chín, 2003
A way of saying "nigga", originating from the Boondocks.
"Wuss good nyukka, wuss really goood?"
viết bởi DiLLeeYY 26 Tháng năm, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×