Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là latergram:
 
1.
a internet sword, most comenly used to attack newbs
Me: your boring me.... DIe


oXXXXXXXXX}ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ> ('_' )


YOU: *runs from large sword*
viết bởi Tiger Bunny 21 Tháng bảy, 2006
74 120

Words related to o[XXXXXXXXX]}ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ>:

internet newbs sword text web xxxxxxxxx