tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Shortening of obviously, in much the same manner as prolly, rilly andfrilly.
Fernando: Everyone says you're a fully sick DJ
Habib: Obbly
viết bởi dunk 10 Tháng mười một, 2003