tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
is means every word

its OBLAH
you're OBLAH!
its OBLAH
you're OBLAH!
viết bởi itskeynjr 29 Tháng mười hai, 2013