tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
-the word dildo backwards-only works if lowercase.

-an indirect way to call someone a dildo.
Kids: "Yo, Mr. V., you are an oblib!!"
Mr. V.: "You crazy kids!"
viết bởi PT and Xtine 26 Tháng năm, 2007