Top Definition
The concept of being obsessed with sex
All that girl ever thinks about it sex; she's so OBSEXED.
viết bởi Toni G 05 Tháng bảy, 2005
being obsessed with the idea of sex with another person.
We accept that Liz has some rack, but Matt is getting obsexed with her by the day!
viết bởi scrabbler89 03 Tháng mười hai, 2010
To be so obsessed with sex that EVERYTHING is sexual.
Kenny is so obsexed he can't even watch a girl eat a carrot.
viết bởi PhoenixLights 19 Tháng ba, 2010
Obsessed with sex in speech, thought, action or theme.
That's what's wrong with the media these days- they're obsexed.
viết bởi Kwesi 07 Tháng mười, 2007
To be obsessed ( sexually ) with someone or something.
I'm totally obsexed with Benedict Cumberbatch right now, gurl.
viết bởi Ellshizzle 25 Tháng tư, 2014
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×