Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
Slang term for the prescription drug OxyContin.
"oohhh shit i love me some ocean crabs goin up my nose!"
viết bởi durtyd 27 Tháng một, 2008
22 12
 
2.
Another term for OxyContin.
My friend got some ocean crabs, we're going to go swimming for hours.
viết bởi adam johnson 22 Tháng sáu, 2007
2 2